日本のラミネートチューブ製造技術

Chúng tôi thành lập Kyodo Printing (VietNam) Co., Ltd. là cơ sở sản xuất ống đa lớp đầu tiên ở Châu Á. Kyodo Printing Co., Ltd đã có thị phần số 1 tại Nhật Bản trong lãnh vực sản xuất ống đa lớp. Nhà máy ở Việt Nam được triển khai với công nghệ tiên tiến nhất, cũng như một đội ngũ nhân viên với những kỹ năng mà chúng tôi tin là ở tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới.

Topics

KPV本社工場外観

2017.09.11 |
Thiết lập dây chuyền sản xuất mới với tốc độ cao vào tháng 9/2017
2015.10.06 |
Hoàn thành công trình xây dựng vào tháng 7/2015
Chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 10/2015
環境への取組み

共同印刷グループの温暖化防止への取組み

Công ty Kyodo Printing / nhà máy Sagamihara xây dựng vào tháng 5.

Nhà máy được xây dựng liền kề đối tác, nên không phát sinh quá trình vận chuyển.
Kyodo Printing dự kiến giảm lượng khí thải CO2 50 tấn mỗi năm.

Bao bì cho việc vận chuyển vì không cần thiết, nên giảm được chi phí sản xuất bao bì vận chuyển và chi phí nhân công. Đồng thời cũng giảm được rác thải của các vật liệu đóng gói bao bì đã dùng, phí nhân công mở và nhận hàng phát sinh bên đối tác.

Chúng tôi sử dụng bơm nhiệt điều hòa điều hòa không khí, vật liệu cách nhiệt tính năng cao gấp 7 lần các nhà máy thông thường để đạt được tiết kiệm điện. Từ việc xây dựng, vận hành cho đến tháo dỡ, giảm 23% lượng khí thải CO2 mỗi năm.